Ako ne možete pronaći rješenje problema u našoj bazi znanja, predajte upit tako da odaberete pravi odjel.


 Marketing

Departemen penjualan dan pelayanan calon pelanggan.

 Dukungan

Departemen dukungan dan layanan teknis pelanggan.

 Penagihan

Departemen keuangan dan penagihan.